WSM
Wielkopolska Szkoła Medyczna

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła współpracuje z doskonałą kadrą dydaktyczną w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy). WSM posiada bardzo wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów. Oferta kształcenia dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą. Szkoła kształci w następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu oraz w Rocznym Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych.