WSEiT
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie WSEiT powstał w 2007 roku i jako jedyny pośród Uczelni niepublicznych w Szczecinie, oferuje możliwość kształcenia na studiach I stopnia na kierunku fizjoterapia. Dewizą Wydziału jest połączenie dobrze ugruntowanej wiedzy teoretycznej z solidną ilością praktyki, realizowanej w placówkach partnerskich (szpitale, sanatoria, domy opieki, ośrodki SPA). Z Wydziałem Zamiejscowym w Szczecinie, współpracują nauczyciele praktycy, którzy poza zajęciami realizowanymi w ramach studiów, zachęcają studentów do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji na prowadzonych przez Wydział kursach, warsztatach i szkoleniach.

Wszystkim chcącym zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, Wydział Zamiejscowy oferuje także studia podyplomowe na kierunkach: Menadżer w placówkach medycznych; Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna; Psychofizjoterapia w opiece paliatywnej i chorobach przewlekłych; Psychologia zdrowia i rehabilitacji; Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej. Absolwenci Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie WSEiT są dobrze przygotowani do stale zmieniającego się rynku pracy oraz realiów otoczenia gospodarczego regionu.