WSEiT
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku (na mocy decyzji nr DSW-3-4001-867/JP/04 MENiS z dnia 10.11.2004.). Powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych od 1995r. To pierwsza w Wielkopolsce niepaństwowa uczelnia o profilu medycznym. Absolwenci Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego na takich kierunkach jak: fizjoterapia, techniki dentystyczne, kosmetologia. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii należy do grona uczelni niepublicznych w Polsce posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku fizjoterapia na studiach uzupełniających magisterskich. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz kursy.