Poliklinika
Poliklinika WSEiT

Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Celem NZOZ Polikliniki WSEiT jest udzielanie świadczeń ambulatoryjnych, diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych dla pacjentów nie wymagających hospitalizacji. Od lutego 2009r.w ramach umowy z NFZ wykonywane są zabiegi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej. Dodatkowo w NZOZ Poliklinice WSEiT, prowadzona jest działalność dydaktyczna (ćwiczenia i praktyki dla studentów) oraz naukowa (prowadzona przez kadrę WSEiT z wykorzystaniem najnowocześniejszej specjalistycznej aparatury).