Zarejestruj się teraz!

Jak przystąpić?

Żeby przystąpić do programu Galilea Club należy:

1. Wypełnić formularz online - rejestracja

2. Zapoznać się z regulaminem programu

3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest ukończenie 18 lat.

Z obowiązku rejestracji zwolnione są osoby posiadające aktywne konto do Wirtualnego Dziekanatu.

Rejestracja